Правна информация

Дружеството SPARTOO SAS

Опростено акционерно дружество с капитал 284 116.30 евро, със седалище на 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, регистриранo в Гренобъл в търговския регистър под номер RCS 489 895 821. Вътреобщностно ДДС с номер : FR26489895821През 2019, марката Spartoo получава професионален индекс за равенство между половете за 74/100

>

За контакт

Тел. : 04.76.09.59.29
Директор на публикацията : Господин Борис Сарагалия,в качеството на ръководител на дружеството SPARTOO SAS


Свържете се с отдел обслужване на клиенти

Тел. : 02.49.12.481
от понеделник до петък: 9:00 - 17:00 часа.

Пощенски адрес

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble


Хостване на сайта SPARTOO.BG :

Фирма Iguana Solutions
Със седалище :
17 rue de Surène
75008 Paris
Tél. : +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io