Общи условия за участие

Този документ съдържа общите условия за участие (наричан по-долу "Договор") който урежда вашето членство в пазарното проучванеvp и определя вашите права и задължения като член в това пазарно проучване vp.

Пазарното проучване се предоставя от Spartoo SAS, опростено акционерно дружество с капитал от 215632 евро, със седалище в 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, регистриран в RCS Grenoble под номер 489 895 821. Телефон : 04.76.09.59.29.

Компанията е длъжна да извършва онлайн проучване на пазара чрез интернет с население или определена група от членове, които се ангажират да сътрудничат активно и редовно в проучванията, които провежда.

Компанията използва интернет потребителите като част от партньорство, при което уастниците в проучването имат право да участват в провежданите томболи.

Участниците в проучването са доброволни участници, които се включват самостоятелно в Пазарното проучванията vp. Тази независимост изключва всяка връзка на подчинение между Участващи и Пазарно проучване vp.

Каним Ви да прочетете договора по-долу внимателно и да го отпечатате, ако е необходимо, преди всяка регистрация в Пазарното проучванеvp и използването на неговите сайтове пазарно проучванеlvp.bg. Присъединявайки се към Пазарното проучванеvp, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели пълните условия за участие. Освен това потвърждавате, че:

• Вие отговаряте на условията за членство, посочени в статията 2.

• Вие се съгласявате, че всички разпоредби, посочени в Споразумението, ще важат за вас, докато не анулирате или отмените вашето членство в съответствие с условията, посочени в Раздел 4 от Споразумението.

1.Дефиниция

Членство: Приемане на тези условия ви прави член на групата Договор: Общите условия за участие в сила към момента на присъединяването. Те могат да се променят с течение на времето. Каним Ви да ги проверявате редовно. Пазарни проучвания / Проучвания :Те се състоят в изучаване на поведението, нагласите и мненията на физическите и юридическите лица. Ние: Spartoo Пазарно проучване : Групата физически лица, които се съгласиха да отговорят на проучванията, извършени от Пазарно проучване vp. Участникът в пазарното проучване: Всички членове на Пазарно проучване vp Въпросник за квалификацията: Комплект от въпроси, който трябва да се направи, трябва да попълни профила си, за да позволи на групата да знае конституцията си. Томбола: Комплект от въпроси, който трябва да се направи, трябва да попълни профила си, за да позволи на групата да знае конституцията си Процент на участие : Връзка между броя на участията (брой отделни проучвания, извършени) участник в отдела за разследване и брой покани, получени от представител. Вие : Всеки член на групата

2.Участие в пазарно проучване

Участието в проучването зависи от попълването на въпросника за квалификация.Пазарното проучване е отворен изключително за лица на възраст 15 и повече години, независимо от тяхната националност.

2.Участие в пазарно проучване

Договорът ще започне след потвърждаващият по електронната поща имейл -поздрав за добре дошъл, който ще бъде изпратен от наша страна. Този договор се сключва за неопределен срок. Ние си запазваме правото да прекратим договора по всяко време.

4.Задължения и отговорност

4.Задължения и отговорност

4.1.Член

Участникът се задължава активно, редовно и честно да участва в проучванията, които му се предлагат, да актуализира личната си информация, достъпна чрез изследователското си пространство, да има минимална активност в рамките на проучванията, т.е. отговорете най-малко на 1 анкета от 5, за която е поискано. Не можете да възпроизвеждате, копирате, продавате, препродавате или използвате за търговски цели цялата или част от Пазарното проучване, каквото и да било използване на Проучването или каквото и да е право на достъп до Пазарно проучване.Забранено ви е да се опитвате да получавате или получавате измамни поръчки за покупка. Всяка измама или злоупотреба в рамките на състава може да доведе до административни и / или съдебни производства, внесени от нас, включително конфискация на вашите ваучери и анулиране на вашето членство.

4.2.От Пазарното проучванеvp

Пазарно проучване vp си запазва правото да изпрати имейл по участника с искане за актуализиция на информацията. В случай на прилагане на един или повече случаи, посочени по-долу, Ние си запазваме правото да прекратяваме автоматично, без предизвестие и без съдебни формалности,договора по електронна поща или чрез обикновена поща: • Използване на Пазарното проучване в противоречие с обществения ред и морал ; • Нарушение на нашите извънтрудови права или на трети лица ; • Действие, засягащи работата на Пазарното проучване ; • Смърт ; • Cметката се счита за неактивна. Всеки профил, който не е навършил повече от една година, се счита за неактивен. ; • Загуба, злоупотреба или неразрешено използване на вашите данни за вход ; • Комуникация, измамно използване на паролата ви ; • Измамно, незаконно или злонамерено използване на Пазарното проучване (по-специално създаване на няколко сметки за едно и също лице, маневри, водещи до неоправдано получаване на ваучери за покупка, особено чрез внедряване на системи за автоматизация) ; • Предоставяне от трети страни на профила Ви ; • Всяко неизпълнение и / или поддържане на истинска, актуална, точна и пълна информация за вас ; • Всяко съществено нарушение от Вас на вашите задължения по договора, различни от посочените в член 4.2 по-горе ; • Всяко нарушение на разпоредбите на член 4.1. В резултат на това ще анулираме Вашата сметка и членство без по-нататъшно уведомление и Вие ще бъдете отговорни за всички и всички разходи, свързани с щетите, щетите, съдебните процедури или други дължими такси

5.Обезщетение на членовете в проучването

В замяна на участието си в панела и според неговата степен на участие участниците се записват автоматично в месечното теглене с много на ключовете. За да може да се класира за месеца, коефициентът на участие на групата трябва да е по-голям или равен на процента, посочен в пансиона си. Участникът ще може постоянно да се консултира с участието си в това пространство и по този начин ще бъде допуснат до него. Томбола ще се състои на 1-ви работен ден от всеки месец с подарък ваучер от 200 лева, валиден на сайта spartoo.bg и валидeн една година от датата на издаване на ваучера. За участие в излъчването, участниците трябва да имат коефициент на участие, по-голям или равен на 75% в навечерието на тегленето. Той ще може да се консултира с тази честота на сайта panelvp.bg Привлечените участници ще бъдат уведомени по електронната поща, а името му ще бъде публикувано на уебсайта Проучване на пазара VP. Участникът също така автоматично влиза в жребия в края на всяко проучване, с много от ключовете (той може да спечели 1 ваучер от 40 лева сред 4-те пуснати в действие ваучери на проучване валиден на spartoo.bg за 1 година от датата на издаване на талона). Участникът изтеглен като печеливш в жребия ще бъде уведомен по имейл. Томбола ще се проведе в края на всяко проучване.

6.Ограничаване на отговорността

Участникът в проуванията е единствено отговорен за използването на качественото му участие и последващите последствия. Отговорността на SPARTOO не може да бъде ангажирана в следните случаи : • За услуги, предоставяни от трети страни • В случай на неспазване от страна на пазарното проучване на неговите задължения • В случай на дефектна система за защита или неефективна система за защита срещу компютърни вируси на компютърното оборудване на участниците. • В случай на непреодолима сила • В случай на външни проблеми, свързани със самата същност на интернет мрежата (забавяне, насищане, прекъсване ...)

По същия начин SPARTOO не носи отговорност за: • Щети, нанесени от панела в случай на промяна и / или загуба на компютърното си оборудване и / или интернет връзка и / или адрес и пощенска кутия и / или парола. • Технически смущения (свързване, изпращане на имейл и т.н.) извън неговия контрол • Щети, причинени пряко или непряко от уебсайта и неговото използване • Морални щети, които могат да се дължат на излагането на панелиста на съдържанието на въпросника. • Въпросниците, от които тя не би била автор и които биха стигнали до панелиста измамно или не. • Загуба, кражба или прихващане от трето лице на лични данни, предоставени от служители Spartoo не може да гарантира, че сайтът пазарно проучванеvp.bg ще бъде на разположение и че ще отговаря на очакванията на участниците, че достъпът няма да бъде прекъснат, че няма да има забавяне, разбивка, грешка или пропуск или загуба на данни, предавани от участниците, без вируси, троянски коне и др. не могат да бъдат предавани или че не може да бъде причинена повреда на компютърното оборудване на Участника.

7.Сигурност на данните

Участниците в пазарното проучване се задължават да пазят в пълна степен съдържанието на представените им изследвания. От своя страна, Пазарното проучване vp се ангажира да не разкрива пред трети лица нито една от вашите данни за регистрация или някой от вашите отзиви от проучването, освен в обобщена форма. Вашите лични данни няма да се използват за търговски цели.Регистрацията е безплатна. Членът може по всяко време да прекрати регистрацията си, като актуализира своята страница "Моите данни" на panelvp.bg